Jdi na obsah Jdi na menu

Registrace a tetování králíků

18. 4. 2016

Cílevědomý chov králíků organizovaných chovatelů si nelze představit bez řádné registrace a tetování zvířat.Přesné postupy, podmínky a povinnosti chovatelů i funkcionářů na všech organizačních stupnicích jsou stanoveny platnými registračními řády ČSCH.

V levém uchu králíka registrovaného v ČR je vždy umístěna značka C, což je dokladem, že se zvíře narodilo na území ČR. Za touto značkou je číslicí uveden měsíc narození, další číslice vyjadřuje poslední číslici v letopočtu,v němž se králík narodil. Např.C 5-5 znamená, že je králíče registrováno v ČR a narodilo se v květnu roku 2015.

V pravém uchu králíka je tetování rozdílné podle druhu chovu. Nejnižším stupněm chovatelství, a tím i registrace, je tzv. okresní registrace. Ta přísluší chovateli, který není členem chovatelského klubu a není ani majitelem některého z kontrolovaných chovů, ani výzkumného chovu. V tomto případě se vpichuje do pravého ucha číslo okresu, v němž je sídlo základní organizace ČSCH příslušného chovatele. Po čísle okresu se ještě vpichuje pořadové číslo králíka daného plemene okresní registrace v kalendářním roce narození mláděte. Např. 12-8 znamená, že je králík registrován v okrese Beroun a je osmý v pořadí svého plemene v okrese a roce vyznačeném v levém uchu.

Pokročilejší chovatelé mají chovatelskou povinnost přihlásit se za člena chovatelského klubu toho plemena, které chovají. Kluby se řídí ve své činnosti organizačním řádem chovatelských klubů, vydaným ČSCH. Člen chovatelského klubu registruje klubově, tj. v pravém uchu králíka je vpich značky klubové příslušnosti S a pak pořadové číslo králíka daného plemene klubové registrace v kalendářním roce narození mláděte. Např.S-12 znamená, že je králík registrován v chovatelském klubu a je 12. v pořadí svého klubu v roce vyznačeném v levém uchu. V některých chovatelských klubech zavedli tzv.liniovou regeneraci,která znamená, že všechno potomstvo má ve svém tetování v pravém uchu číslo linie po otci. Tedy v pravém uchu je písmeno S, za ním číslo linie a následuje pořadové číslo v dané linii. V první desítce zapsaných králíků se pořadové číslo linie doplní nulou. Např. tetování S709 znamená, že je králík registrován v chovatelském klubu, patří do linie 7 a je registrován jako devátý v této linii v daném roce. S-2255 znamená, že je králík rovněž registrován v chovatelském klubu, patří do 22. linie a je registrován jako 55. v pořadí.

Dalším stupněm chovatelské vyspělosti jsou kontrolované chovy o dvou stupních. V nižším stupni jsou zařazeny plemenné chovy a ve vyšším kmenové chovy. Založení a provoz těchto chovů se řídí směrnicemi pro kontrolované chovy, vydanými ČSCH. Majitelé kontrolovaných chovů registrují své králíky buď klubově nebo ústředně, a to podle toho, je-li pro plemeno, které chovají, ustaven klub. Mláďata z plemenných chovů mají v pravém uchu písmeno P a pořadové číslo králíka daného plemene buď klubové nebo ústřední registrace. Pořadové číslo registrace se rozumí v kalendářním roce narození mláděte. Např. P-16 znamená, že králík byl registrován klubově nebo ústředně, pochází z plemenného chovu a je 16. v pořadí svého plemene v roce vyznačeném v levém uchu.

Mláďata z kmenových chovů mají v pravém uchu písmeno K a pořadové číslo králíka daného plemene buď klubové nebo ústřední registrace. Pořadové číslo registrace se rozumí v kalendářním roce narození mláděte. Např. K-4 znamená, že je králík registrován klubově nebo ústředně, pochází z kmenového chovu a je 4. v pořadí svého plemene v roce vyznačeném v levém uchu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář